Shrnutí

Zvažujete nástup do Mišpule? Určitě si to u nás chcete nejdřív omrknout – jak vypadá zázemí, zahrada, jak se chovají průvodkyně k dětem, jaká je celková atmosféra…

Pokud se vás týká nástup v září, pak se do naší školky můžete přijít podívat na Dnech otevřených vrátek. Jestli přemýšlíte o nástupu v průběhu roku, pak se ozvěte a můžeme se domluvit na Návštěvním dni. Dny otevřených vrátek jsou hromadné, Návštěvní den individuální. Oba druhy dnů jsou zpoplatněné.

Nastoupit v průběhu roku je možné jen tehdy, pokud se uvolní místo. To se  kvůli stěhovanání, změně školky apod. stává, takže se neváhejte ozvat.

Ať už se chystáte na Den otevřených vrátek, nebo na ten návštěvní, tak jako tak prosím vyplňte nezávazný dotazník pro zájemce.

Na obou typech dnů posuzujeme u vašich dětí zralost a připravenost na kolektiv. Schopnost odloučit se od dospělého opatrovníka a úplné odplenkování jsou základními podmínkami pro přijetí. Striktní věkovou hranici nemáme. I čerstvě 2leté dítě může být připravené, stejně tak 4leté nemusí.