Adaptace

Rodiče často dávájí přednost lesním školkám před klasickými i proto, že ty lesní většinou nabízí pozvolnější adaptaci. Spousta maminek a tátů má obavy z loučení s plačícím dítětem, nechtějí ho „opustit“ nebo „nechat tam brečet, jak se to dělávalo dřív“.

Aby adaptace probíhala co nejhladčeji, máme v Mišpuli připravený adaptační program. Pokud se na základě vzájemných sympatií ze Dne otevřených vrátek domluvíme na vašem nástupu od září, znamená to také, že u nás absolvujete jarní adaptační setkávání v průběhu května a června. Neboli adaptace je podmínkou nástupu.

Takzvaný „adapťáček“ se letos (2024) bude konat v 8 po sobě jdoucích útercích dopoledne. Na prvním se potkáme 30. dubna ideálně v plné sestavě – všechny od září nově nastupující děti v doprovodu jednoho z rodičů. Postupně je možné dítě nechávat v adapťáčku samotné. Je normální a v pořádku, že některé děti zvládnou odloučení už na druhém setkání, jiné na to potřebují celých 8 týdnů.

Dvě adapťáčkové průvodkyně budou s dětmi napodobovat klasický mišpulí harmonogram. Setkání začíná ranním kruhem, po něm následuje společná svačinka v zahradě. Po svačině se vyráží na krátkou procházku do rezervace, kde děti na louce a v lese zkoumají, vyrábí, zpívají, běhají, hledají – v rámci připravených i spontánních aktivit.

Rodiče se někdy účastní s nimi, jindy je sledují z povzdálí, nebo čekají na jejich návrat z procházky. Někdy to jde hladce a rodiče zvládnou dítě před ranním kruhem předat průvodkyním a na procházce si ho vyzvednou. Jindy probíhá adaptace krkolomněji, odloučení se nedaří nebo to jednou jde hladce a jindy zase vůbec. To všechno je v pořádku. Na adaptační schůzce rodičů vám poradíme, jak na to, posdílíme zkušenosti a tipy, co funguje. Při samotném aktu loučení budeme nablízku a připraveni vás podpořit. Nebojte, společně to zvládneme 🙂

Adaptační setkání jsou placená. Minulý rok stála 1800 Kč. Letošní cenu ještě ladíme. Zveřejníme ji nejpozději v březnu.